תרום לעמותה

Thank-You-IDF-coverblack-745x396

כל פעילות העמותה הינה על סמך תרומות. כלל התרומות הינם לטובת רווחת הלוחמים והעמותה ואנו מודים לכם מקרב לב.

תודה רבה!

All of the Associations activity is donation dependent. All of the proceeds are put to use to benefit our soldiers and the association, and we are deeply grateful for your continued support.

Thank you!

תמונות חדשות

חדשות האתר

עלינו